60 lat Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

W sobotę (23 września) w Dynowie odbyły się uroczyste obchody 60-lecia istnienia miejscowego Zespołu Szkół Zawodowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – jednostki podległej Powiatowi Rzeszowskiemu. Jubileuszu 60-lecia rozpoczął się Mszą Świętą pod przewodnictwem abp. Adama Szala, metropolity przemyskiego w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Dynowie. Dalsze obchody miały miejsce w…