79. rocznica forsowania Nysy Łużyckiej przez 9. i 10. DP II Armii Wojska Polskiego

16 kwietnia 2024 r. przed obeliskiem przy Klubie Wojskowym 21. Brygady Strzelców Podhalańskich na ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie upamiętniono żołnierzy poległych w 1945 roku podczas forsowania Nysy Łużyckiej przez 9. i 10. DP II Armii Wojska Polskiego.  Forsowanie Nysy Łużyckiej było I etapem Operacji Łużyckiej, której zadaniem było rozbicie sił…