Realizacja grantu "Cyfrowy Powiat" przez Powiat Rzeszowski

W dniu 24 sierpnia 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie odbyło się zawarcie umowy na dostawę komputerów i pakietów biurowych Office pomiędzy: Powiatem Rzeszowskim, a firmą InFast Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Zakupiony sprzęt komputerowy i pakiety biurowe to kolejne zamówienie Powiatu Rzeszowskiego, który  realizuje grant…