Uroczyste podsumowanie IV edycji konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

  Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli organizatorami IV edycji konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego pod honorowym patronatem: Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego, Dziekana Dekanatu…

250. Rocznica Powołania Komisji Edukacji Narodowej w LO Dynów

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” Jan Zamoyski 13 października 2023r. społeczność naszego liceum włączyła się w ogólnopolskie obchody 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej na ziemiach polskich i w Europie, świeckiej , centralnej władzy oświatowej. Utworzenie KEN to przełomowa decyzja. Oświata w Polsce została zreformowana i…

XIII edycja wojewódzkiego konkursu pod hasłem: ”SAMOCHODEM W DOROSŁE ŻYCIE” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

W dniu 07 marca 2023r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się XIII edycja wojewódzkiego konkursu pod hasłem: „SAMOCHODEM W DOROSŁE ŻYCIE”, nad którym patronat honorowy objął Starosta Rzeszowski – Pan Józef Jodłowski. Uroczystego otwarcia konkursu dokonali m.in: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz oraz Dyrektor…