Kaskada solankowa w Sołonce będąca przykładem tzw. solanek podkarpackich

Jednym z odwiedzanych miejsc w powiecie rzeszowskim jest kaskada solna w Sołonce, która w 2010 r. została zagospodarowana pod potrzeby przybywających tu osób. Utworzono ją na bazie dawnej żupy solnej, będącej w 1341 r. częścią dóbr królewskich. Obok niej przebiegał niegdyś średniowieczny trakt handlowy zwany „traktem królewskim”. Źródło słonej wody w Sołonce…