Mobilność nauczycieli w Austrii

W dniach 28.04 – 03.05.2024r. odbył się wyjazd nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkól w Sokołowie Młp. na mobilność do Austrii. Działanie odbyło się w ramach projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000141032. Projekt realizowany był w ramach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W mobilności udział wzięło 3 nauczycieli Zespołu Szkół…