Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza uchwałę nr 263/2699/24 z dnia 4.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2024 r. uchwała 263/2699/24 Oraz uchwałę nr 263/2698/24 z dnia 4.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych…

Ogłoszenie dot. uchwał Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego informuję o wejście w życie następujących uchwał nr:  252/2595/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego z zakresu pomocy społecznej, 252/2596/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego z zakresu pomocy społecznej, 252/2597/23 w sprawie ogłoszenia naboru…

Konkursy na dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej.

 Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie  SP ZZOZ Sanatorium” w Górnie. Z dotychczasowych stanowisk dyrektorów odchodzą na zasłużoną emeryturę: Pani Elżbieta Burzyńska (SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie) oraz Pan Aleksander Panek (ZOZ nr 2 w Rzeszowie). Ogłoszenia o konkursie są zamieszczone…