Podpisanie umowy na remont mostu na rzece Trzebośnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1217R Hucisko – Nienadówka – Trzeboś Górna

W dniu 5.06.2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn.  „Remont mostu na rzece Trzebośnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1217R Hucisko– Nienadówka – Trzeboś Górna w km 23+351” pomiędzy: POWIATEM RZESZOWSKIM, a WOLMOST Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 8, 35-113 Rzeszów Wartość…