Sprostowanie dotyczące wprowadzenia Tymczasowej Organizacji Ruchu na drodze powiatowej nr 1377 R: Rzeszów – Dworzysko

Sprostowanie dotyczące: „Budowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej nr 91 – ETAP I”   Generalny Wykonawca Robót na zadaniu „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej nr…