Staż w Austrii uczniów Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

Uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w maju 2024r. odbywali 4 – tygodniowy staż w Austrii w ramach projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000141032. Projekt realizowany był w ramach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Młodzież odbywała staż w 12 przedsiębiorstwach w Austrii okolice Klagenfurt am Wörthersee –Österreich. Partnerem po stronie Austrii w projekcie była firma…