Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

7 grudnia 2023r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Uroczystego wręczenia dyplomów stypendialnych dokonała Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, a 224 uczniów szkół ponadpodstawowych uzyskało Stypendium PRM. Stypendystką została także Aleksandra Gierula uczennica Zespołu Szkół Zawodowych…