Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza, że zgodnie z uchwałą nr 268/2776/24 z dnia 07.02.2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2024 r. z budżetu Powiatu Rzeszowskiego udziela się dotacji celowych na sfinansowanie i dofinansowanie zadań publicznych zgodnie z załącznikiem do uchwały, tj.:  Towarzystwo…