Zamknięcie ruchu odcinka drogi powiatowej Rzeszów - Matysówka - Chmielnik

Wykonawca Robót na zadaniu pn: “Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R Rzeszów – Matysówka – Chmielnik w km 5+265 do 7+983 w miejscowości Kielnarowa i Chmielnik” firma STRABAG Sp. z o.o. informuje, że w dniach 10-11.10.2023 nastąpi (zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót) całkowite zamknięcie dla…