Budowa Stacji Kontroli Pojazdów w Dynowie

flaga godlo polski

Budowa Stacji Kontroli Pojazdów dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

Inwestor: Powiat Rzeszowski

Całkowita wartość zadania: 1 659 708,24 zł

Budżet państwa – dotacja celowa: 661 387,30 zł

Termin rzeczowej realizacji zadania: 04.2020r. – 11.2020r.

Wykonawca robót:  Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak, Strzyżów

W ramach inwestycji powstał nowoczesny budynek Stacji Kontroli Pojazdów o powierzchni zabudowy 216,80m i kubaturze 735,27m3. Budynek  składa się z jednoprzestrzennej, przelotowej hali do przeglądów technicznych samochodów z przylegającym traktem mieszczącym pomieszczenia techniczne, pomieszczenia diagnostów połączone poczekalnią oraz higienicznosanitarne. Przed wjazdem do hali usytuowane zostało stanowisko zewnętrzne do badań akustycznych, natomiast od strony południowej stanowisko zewnętrzne do badań pola widzenia dla samochodów. Budynek Stacji został w pełni wyposażony w linię technologiczną, kotłownię i instalacje. Dla potrzeb stacji zaprojektowano 4 miejsca postojowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Realizacja inwestycji przyczyni się wzrostu poziomu kształcenia przyszłych techników i mechaników pojazdów samochodowych będących uczniami Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a także do wzrostu bezpieczeństwa osób korzystających z badań technicznych samochodów.

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego pozyskał na powyższe zadanie dotację z rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 661 387,30 zł.