Cyfrowy Powiat

listwa logotypów

Powiat Rzeszowski  realizuje grant „Cyfrowy Powiat” w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Rozwój cyfrowy Powiatu Rzeszowskiego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia nastąpi poprzez wymianę przestarzałego sprzętu oraz niezbędną modernizację sprzętu sieciowego w siedzibie starostwa jak i jednostkach podległych.

W ramach grantu zaplanowany jest rozwój infrastruktury informatycznej urzędu w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa posiadanych zasobów oraz zwiększenia odporności na awarie.

Elementy, które zostaną zakupione i uruchomione w ramach grantu, w kierunku realizacji powyższych założeń:

  1. Jednostki PC wraz z najnowszym systemem operacyjnym : 27 sztuk, w tym Starostowo Powiatowe- 1 sztuka, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 26 sztuk
  2. Monitory: 27 sztuk, w tym Starostowo Powiatowe- 1 sztuka, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 26 sztuk
  3. Switche, które zabezpieczą komunikację sieci LAN w konfiguracji: 2 sztuki. (Switche zostaną zakupione na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.)
  1. Laptopy: 5 sztuk. Laptopy zostaną zakupione na potrzeby szkół ponadpodstawowych, dla których organizatorem jest Powiat Rzeszowski, tj. Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, Zespołu Szkół Weterynaryjnych w Trzcianie, Zespołu Szkół w Tyczynie i Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

  2. Zakup oprogramowania wspierającego nabór do szkół ponadpodstawowych, który pozwoli na pełną automatyzacje całego procesu rekrutacji. (Zakupione oprogramowanie będzie wykorzystane w 5 szkołach ponadpodstawowych, dla których organizatorem jest Powiat Rzeszowski.)

  1. Przeprowadzenie Diagnozy cyberbezpieczeństwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

  2. Szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Rezultatem projektu będzie również podniesienie przez Powiat Rzeszowski potencjału cyfrowego oraz pozytywny wpływ na upowszechnianie rozwiązań cyfrowych w tym usługi „chmurowej”.

Całkowita wartość grantu dla Powiatu Rzeszowskiego wynosi 350 000,00 zł Okres realizacji grantu – do 31.10.2023 r.
listwa logotypów