Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie o którym mowa ma zastosowanie do stron internetowych:

https://powiat.rzeszowski.pl

https://bip.powiat.rzeszowski.pl/

https://dworzysko.powiat.rzeszowski.pl/

Data publikacji oświadczenia: 2023-03-24

 

Strona internetowa (https://powiat.rzeszowski.pl) jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ewentualne problemy z dostępnością strony internetowej mogą wynikać z:

 1. Część obrazków nie posiada tekstu alternatywnego,
 2. Niektóre elementy strony nie posiadają odpowiedniego kontrastu kolorów,
 3. Jeden z elementów do scrollowania nie posiada dostępu za pomocą klawiatury
 4. Część linków nie posiada czytelnego tekstu (nazwy linku)
 5. Jeden z przycisków nie posiada czytelnego tekstu

Strona internetowa (https://bip.powiat.rzeszowski.pl/) jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ewentualne problemy z dostępnością strony internetowej mogą wynikać z:

 1. Część obrazków nie posiada tekstu alternatywnego,
 2. Ukryty element ARIA zawiera elementy, które można ustawić (aria-hidden-focus)
 3. Część linków nie posiada czytelnego tekstu (nazwy linku)
 4. Wartość atrybutu ID nie jest niepowtarzalna

Strona internetowa (https://dworzysko.powiat.rzeszowski.pl/) jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ewentualne problemy z dostępnością strony internetowej mogą wynikać z:

 1. Część obrazków nie posiada tekstu alternatywnego,
 2. Niektóre elementy strony nie posiadają odpowiedniego kontrastu kolorów,
 3. Jeden z elementów do scrollowania nie posiada dostępu za pomocą klawiatury
 4. Jeden z przycisków nie posiada czytelnego tekstu

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Michałem Łazarów pod adresem e-mail dostepnosc@powiat.rzeszowski.pl lub pod numerem telefonu 17 230 07 48. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności należy składać do Koordynatorów dostępności pod adresem e-mail dostepnosc@powiat.rzeszowski.pl lub pod numerem telefonu 17 230 07 48, 17 867 14 53

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Siedziba Starostwa Powiatowego w Rzeszowie  obejmująca wydziały:

 1. Organizacji i Kadr
 2. Budżetowo – Finansowy
 3. Geodezji
 4. Gospodarki Nieruchomościami
 5. Budownictwa i Architektury
 6. Komunikacji, Dróg i Transportu
 7. Parku Naukowo – Technologicznego i Promocji

 Biura:

–  Zarządzania Kryzysowego,

–  Informatyki,

–  Zamówień Publicznych,

–   Radców Prawnych

oraz samodzielne stanowiska:

– Audytu Wewnętrznego

– Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powyższa siedziba znajduje się w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i zajmuje praktycznie całe IV piętro budynku

Do budynku prowadzą 2 wejścia

 – pierwsze od strony Ogrodów Bernardyńskich, przy którym zlokalizowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich oraz zamontowane są automatyczne drzwi wejściowe.

– drugie – od strony ulicy Grunwaldzkiej (brak dostosowania dla niepełnosprawnych)

Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych – korytarz znajduje się na jednym poziomie, przejście z hallu głównego  (parter) na IV piętro zapewniają schody oraz windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Windy posiadają możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażone są w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy oraz panel sterowania posiadający oznaczenia również w języku Braille’a. 

Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego. 

Na parterze budynku znajduje się Biuro Obsługo Klienta oraz pomieszczenie ochrony budynku jak również  zamontowane są wizualne tablice informacyjne.

W budynku na IV piętrze(w pomieszczeniu socjalnym naprzeciwko pokoju 451) oraz w pomieszczeniu ochrony (parter)  umieszczone są defibrylatory.

Parking Urzędu przeznaczony jest dla pracowników PUW w Rzeszowie, niemniej jednak od strony Ogrodów Bernardyńskich znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży przeznaczone dla klientów Urzędu.

W sąsiedztwie posesji znajduje się duży płatny parking należący do Ojców Bernardynów oraz kilkanaście ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, tj. al. Józefa Piłsudskiego, ul. Grunwaldzkiej i ul. Jana II Sobieskiego należących do miejskiej strefy parkowania. 

Rzeszów, ul. 8 Marca 13

W budynku swoją siedzibę mają:

 1. Wydział Rozwoju
 2. Wydział Społeczno – Oświatowy
 3. Wydział Ochrony Środowiska
 4. Biuro Projektów
 5. Pełnomocnik ds. Zdrowia
 6. Inspektor danych Osobowych
 7. Archiwum Zakładowe

Z uwagi na konstrukcję budynku jest tylko częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą 2 wejścia:

– od strony ulicy 8 Marca (brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych)

– od podwórza budynku – między poziomem zero a parterem zamontowana jest pochylnia (najazd), z tym, że wymagana jest pomoc drugiej osoby. Powiadomienie pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu pracownik merytoryczny zostanie wezwany na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Toalety znajdują się na każdym piętrze, z tym, że nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych (wymagana jest ewentualna pomoc opiekuna)

Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

Na parterze zamontowana jest wizualna tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń.

Budynek nie posiada własnego parkingu, z tym, ze w sąsiedztwie znajduje się kilkanaście miejsc parkingowych (w ciągu ulicy 8 Marca) w tym w bezpośredniej bliskości kilka miejsc wyznaczonych dla parkowania osób niepełnosprawnych.

Naprzeciwko wejścia do budynku znajduje się stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Sokołów Małopolski, ulica Rzeszowska 29A

W budynku ma siedzibę Zamiejscowy Referat Komunikacji

Siedziba powyższa znajduje się w budynku należącym do Gminy Sokołów Małopolski

Referat mieści się na parterze budynku

Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy Rzeszowskiej, gdzie zlokalizowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich.

Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych – korytarz znajduje się na jednym poziomie

Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

Na parterze  znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek od strony podwórza posiada własny ogólnodostępny bezpłatny parking dla około 30 pojazdów.