E-dukacja

 

Projekt: E-edukacja, czyli nauczanie w XXI wieku

Partner wiodący – wnioskodawca: Powiat Rzeszowski

Partner projektu: Miasto Stropkov

Strona www partnera projektu: www.stropkov.sk

Okres realizacji projektu: 05-2021 – 04-2022

 

Jest to projekt wpisujący się oś priorytetową „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”. Celem mikroprojektu jest poprawa edukacji na obszarze powiatu rzeszowskiego
i miasta Stropkov dzięki wspólnym działaniom w zakresie nabycia specjalistycznej wiedzy wśród kadry pedagogicznej na temat mediów społecznościowych oraz wymianie doświadczeń dla aktywizowania młodzieży z problemami społecznymi. Projekt ma przyczynić się do wsparcia pracy nauczycieli szkół specjalistycznych z obszaru pogranicza w zakresie pracy z uczniem w warunkach zapotrzebowania na pracę zdalną tzw. e-edukacja.

 

Mikroprojekt zakłada realizację czterech zadań:

1. Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu mediów społecznościowych.

Zadanie polega na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu mediów społecznościowych dla młodzieży oraz z zakresu mediów społecznościowych w edukacji dla pedagogów. Szkolenia dla młodzieży obejmują przeprowadzenie zajęć dla dwóch grup liczących po 20 osób z udziałem każdorazowo grupy 10 osób ze Słowacji. Dla nauczycieli zajęcia zostaną przeprowadzone w dwóch grupach liczących po 20 osób z udziałem każdorazowo 10 osób ze Słowacji. Do przeprowadzenia szkoleń zostaną wykorzystane zakupione wcześniej zestawy komputerowe oraz pozostałe wyposażenie multimedialne. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zakłada się możliwość odbycia szkoleń w formie elearning.

 

2. Wizyta studyjna młodzieży i pedagogów na Słowacji.

Zadanie polega na zorganizowaniu dwudniowej wizyty studyjnej dla 15 uczniów oraz 5 pedagogów z terenu powiatu rzeszowskiego w placówce z terenu objętego wsparciem na Słowacji. Planuje się poznanie placówki edukacyjnej na terenie Słowacji, zwiedzanie miejsc atrakcyjnych związanych
z kulturą i walorami krajobrazowymi pogranicza, poznanie obyczajów i tradycji regionu, spotkanie z rówieśnikami ze Słowacji oraz osobami prowadzącymi zajęcia z trudną młodzieżą w celu wymiany doświadczeń osób prowadzących z Polski i Słowacji, wykonanie dokumentacji zdjęciowej z wizyty. Dokumentacja posłuży do przeprowadzenia części zajęć praktycznych z social media.

 

3. Videokonferencje – wymiana doświadczeń.

W ramach videokonferencji nastąpi wymiana doświadczeń osób prowadzących placówki edukacyjne, nauczycieli, podsumowanie wizyty studyjnej, podsumowanie szkoleń, przedstawienie wykonanych materiałów, wymiana informacji, dyskusje, spostrzeżenia nauczycieli. Omówienie sposobów aktywizacji wychowanków zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wymiana spostrzeżeń dotyczących pracy z trudną młodzieżą, możliwych form współdziałania, sposobów realizacji poszczególnych zadań, co skutkować będzie podniesieniem potencjału kadry (wymiana doświadczeń wprowadzić może nowe formy, metody w zakresie procesu wychowania). Rozważanie na temat niwelowania ograniczeń funkcjonowania placówek w dobie pandemii. Dążenie do poszukiwania nowych, kreatywnych rozwiązań przez wychowanków oraz kadrę.

 

4. Konferencja podsumowująca projekt dla nauczycieli i samorządowców połączona z wizytą studyjną przedstawicieli ze Słowacji.

Zadanie polega na zorganizowaniu konferencji obejmującej wykład na temat wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i mediów społecznościowych w edukacji,
w aktywizacji młodzieży z problemami społecznymi, osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zostanie omówiony aspekt roli mediów społecznościowych w promocji pogranicza. Do udziału
w konferencji będą zaproszeni eksperci, którzy podzielą się wiedzą i doświadczeniem zdobytym m.in. w projekcie dotyczącym sposobów aktywizacji młodzieży i ich przygotowaniu do funkcjonowaniu na rynku pracy. Po części konferencyjnej odbędzie się wizyta w terenie
w placówkach edukacyjnych z terenu powiatu rzeszowskiego. Przewiduje się udział w wydarzeniu ok. 80 osób.

 

Wspólna realizacja mikroprojektu stanowić będzie pierwszy etap współpracy pomiędzy miastem Stropkov na Słowacji a powiatem rzeszowskim.

 

Planowany całkowity budżet mikroprojektu wynosi 45 181,59 EUR w tym:

1. dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 38 404,35 EUR co stanowi 85% kosztów całkowitych mikroprojektu;

2. dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi: 2 259,07 EUR co stanowi 5% kosztów całkowitych mikroprojektu;

3. wkład własny wynosi: 4 518,17 EUR co stanowi 10% kosztów całkowitych mikroprojektu i zostanie w całości sfinansowany przez Wnioskodawcę.

 

Zapraszamy do śledzenia relacji z działań projektu.

 

PLIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe nr 412022 dot. zatrudnienia eksperta(PDF)

Zapytanie ofertowe – tłumaczenie (PDF)

Zapytanie ofertowe – koszulki i gadżety(DOC)

Zapytanie ofertowe – koszulki i gadżety(PDF)

Zapytanie ofertowe – transport Słowacja(DOC)

Zapytanie ofertowe – transport Słowacja(PDF)

01s Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i dostawy roll up (DOC)

02 Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń (PDF)

02s Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń (DOC)

03 Zapytanie ofertowe dotyczące tłumaczenia konsekutywnego (PDF)

03s Zapytanie ofertowe dotyczące tłumaczenia konsekutywnego (DOC)

04 Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia koordynatora słowackiego (PDF)

04s Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia koordynatora słowackiego (DOC)

05 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu kamery i laptopów (PDF)

05s Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu kamery i laptopów (DOC)

06 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu kamery i laptopów (2 termin) (PDF)

06s Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu kamery i laptopów (2 termin) (DOC)

07 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi transportu (PDF)

07s Zapytanie ofertowe dotyczące usługi transportu (DOC)

08 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi noclegu i cateringu (PDF)

08s Zapytanie ofertowe dotyczące usługi noclegu i cateringu (DOC)

09 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu kamery i laptopów (3 termin) (PDF)

09s Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu kamery i laptopów (3 termin) (DOC)

10 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi tłumaczenia konsekutywnego

11 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi noclegowej i cateringowej

12 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi noclegowej i cateringowej (II termin) (PDF)

12s Zapytanie ofertowe dotyczące usługi noclegowej i cateringowej (II termin) (DOC)

13 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi noclegowej i cateringowej (III termin) (PDF)

13s Zapytanie ofertowe dotyczące usługi noclegowej i cateringowej (III termin) (DOC)

14 Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia eksperta 

15 Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia eksperta

Unieważnienie zapytania – szkolenia

Unieważnienie zapytania – koorynator słowacki

Zapytanie ofertowe – szkolenia 01.09.2021

Zapytanie ofertowe – koordynator słowacki 01.09.2021

Zapytanie ofertowe – koordynator słowacki 01.09.2021

Zapytanie ofertowe – szkolenia 01.09.2021

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 3/8/2021 dotyczącego zakupu kamery i laptopów

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 3/8/2021 dotyczącego zakupu kamery i laptopów (2 termin)

Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego usługi noclegowej i cateringowej

Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego usługi noclegowej i cateringowej (2 termin)

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji konferencji podsumowującej projekt (DOC) 

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji konferencji podsumowującej projekt (PDF)

Zapytanie ofertowe dotyczące tłumaczenia konsekutywnego (DOC)

Zapytanie ofertowe dotyczące tłumaczenia konsekutywnego (PDF)

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi transportowej wraz z zapewnieniem grupowego ubezpieczenia NNW (DOC)

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi transportowej wraz z zapewnieniem grupowego ubezpieczenia NNW (PDF)