Jan Kogutek

Jan Kogutek

Jan Kogutek

Ludowy rzeźbiarz amator. Tworzy rzeźby z wizerunkami świętych, tak zwane “świątki”. Szczególną uwagę poświęca pracom poświęconym Chrystusowi Frasobliwemu. Materiałem, który często wykorzystuje jest czarny dąb i lipa. Rzeźby Jana Kogutka odwzorowują także przeszłość. Wśród jego prac można znaleźć wóz z parą koni do wywozu piasku, galar z galarnikiem, pracujących chłopów, na przykład z cepem i innymi narzędziami, gospodynię ubijającą masło starodawnym sposobem. Jan Kogutek wykonuje także rzeźby, które wchodzą w skład szopki bożonarodzeniowej.