Józef Pałac

Józef Pałac

Józef Pałac

Z rzeźbiarskim kunsztem związany jest wyjątkowy człowiek wywodzący się z Hyżnego, a obecnie mieszkający w Rzeszowie. Pan Józef swoje dzieła tworzy głównie w lipie i dębie, a w jego kręgu zainteresowań twórczych są przede wszystkim kapliczki, świątki, płaskorzeźby z wizerunkami świętych, motywy ludowe, a także portrety. Do wyjątkowych prac należą płaskorzeźby Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Boskiej Hyżneńskiej oraz Matki Boskiej Rzeszowskiej. Na uwagę zasługują również inne prace m.in. płaskorzeźba rzeszowskiego teatru, Ratusza, rzeźby aniołów i szopek Bożonarodzeniowych.