Mieczysław Rożek

Mieczysław Rożek

Mieczysław Rożek

Mieczysław Rożek urodził się w Dylągówce, w gminie Hyżne i już od młodzieńczych lat pasjonował się malarstwem. Po przejściu na emeryturę zafascynował się historią Podkarpacia, a szczególnie swoich rodzinnych stron tj. gminy Hyżne i hyżneńskiej Parafii. Historia lokalna stała się inspiracją twórczą dla pana Mieczysława, który w swych obrazach przedstawia wyjątkowe historyczne miejsca, zabytki i obiekty architektoniczne, również i te, których już nie ma.