Zespół Pieśni i Tańca "Hyżniacy"

Zespół Pieśni i Tańca “Hyżniacy”

Zespół Pieśni i Tańca Hyżniacy

Zespół Pieśni i Tańca „Hyżniacy” powstał w listopadzie 1973 r. i działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem, a jego misją jest pielęgnowanie i kultywowanie tradycji, wzbogacanie wiedzy o regionalnym folklorze i kulturze, odzwierciedlenie pieśni, obrzędów, tańców ludowych, które były wykonywane przez minione pokolenia, a także promocja gminy Hyżne w kraju i za granicą. Jest to jeden z najlepszych, czysto amatorskich zespołów ludowych, mający w swoim repertuarze tańce narodowe: Polonez, Krakowiak oraz tańce regionalne: rzeszowskie, krośnieńskie, przeworskie, łańcuckie, tańce starej Warszawy.