Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu rzeszowskiego w 2022 roku 

Usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie powiatu rzeszowskiego utworzono 7 punktów. Wszystkie mieszczą się w lokalach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Nie określano specjalizacji w poszczególnych punktach.

Harmonogram działania 7 punktów w powiecie rzeszowskim w 2022 roku przedstawia się następująco:

Od dnia 1 lipca 2021 r. poradnictwo funkcjonuje zarówno w postaci porad bezpośrednich w punkcie lub teleporad – w zależności od wyboru osoby uprawnionej.

W sprawach dotyczących funkcjonowania punktów  można kontaktować się pod numerem telefonu:
882 184 152 lub 17 23 00 661  (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl 

Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.
Bliższe informacje pod numerem telefonu 882 184 152 lub 17 23 00 661.

Pliki do pobrania:

WYKAZ JEDNOSTEK PORADNICTWA DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU

Edukacja prawna - artykuły przygotowane przez organizacje pozarządowe na zlecenie Powiatu.

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT RZESZOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ (również dla Uchodźców z Ukrainy ), która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

pomoc prawna - plakat
pomoc prawna - plakat

Więcej informacji na stronie www