Odbudowa mostu na Wisłoku w Trzebownisku

Nazwa zadania: Odbudowa mostu na Wisłoku w Trzebownisku

Inwestor: POWIAT RZESZOWSKI

Całkowita wartość zadania: 7,9 mln zł

Termin realizacji zadania: 2011

Opis: Parametry mostu:
– całkowita szerokość 10 m,
– długość prawie 86 m,
– dwustronny chodnik o szerokości 1,5 m,
– szerokość jezdni 6 m,