Odbudowa mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Dąbrówka Starzeńska

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011

 

Nazwa zadania: Odbudowa mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Dąbrówka Starzeńska w ciągu drogi powiatowej Nr 1431R Dynów Dąbrówka Starzeńska

 

Inwestor: POWIAT RZESZOWSKI

Całkowita wartość zadania: 3 235 339,14 zł

W tym środki zewnętrzne z Budżetu Państwa – Rezerwa Subwencji Ogólnej: 1 618 200,00 zł

Termin realizacji zadania: 2010