Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowości Krasne

razem bezpieczniej

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Nazwa zadania: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie Zespołu Szkół w miejscowości Krasne”

Inwestor: POWIAT RZESZOWSKI

Całkowita wartość zadania: 147 759,66 zł

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”: 95 345,00 zł

 

Cel projektu:

– zwiększenie bezpieczeństwa pieszych,

– wzrost świadomości wśród dzieci i młodzieży dotyczącej bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych oraz zachowania bezpieczeństwa podczas poruszania się pieszych.

 

Zakres projektu:

– zakup i montaż wygrodzenia łańcuchowego,

– zakup i montaż słupków blokujących,

– dostarczenie i montaż tablic znaków drogowych ( D-6, A-11a, T-1, B-44, B-43),

– dostarczenie i montaż progów zwalniających typ ”wyspowy”,

– wykonanie grubowarstwowego znakowania poziomego jezdni,

– dostarczenie i montaż barier wygradzających ruch pieszy.

 

Termin realizacji zadania: 2018 r.