Rzecznik praw Konsumenta

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

Informacje o działaniu powiatowego rzecznika konsumentów

Powiatowy rzecznik konsumentów:  Jacek Świder

Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu rzeszowskiego.

Osoby mieszkające poza powiatem rzeszowskim (uwaga: także z miasta Rzeszowa) powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie. Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Rzeszowie  działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, tj. w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Do odwołania, w związku z trwającą epidemią COVID-19, porady osobiste udzielane są w drodze wyjątku, jedynie w przypadkach, gdy sprawy nie da się załatwić bez bezpośredniego kontaktu z konsumentem. Spotkanie musi być wcześniej umówione drogą telefoniczną lub mailową.

Kontakt telefoniczny: 17 230 07 80 – wtorki, środy, czwartki w godzinach od 9:00 do 15:00

E-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.rzeszowski.pl

E-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.rzeszow.pl

Rzecznik udziela konsumentom porad prawnych w swojej siedzibie  po uprzednim umówieniu telefonicznym lub mailowym, w następujących dniach i godzinach:

 • wtorki – od 09:00 do 12:00
 • środy – od 09:00 do 13:00
 • czwartki – od 09:00 do 12:00

Siedziba Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Rzeszowie znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie, IV piętro pokój 435

Katalog spraw, którymi rzecznik konsumentów nie może się zajmować:

 • w sporach z organami administracji publicznej;
 • roszczeń wzajemnych przedsiębiorców;
 • dotyczących prawa pracy;
 • ochrony dóbr osobistych;
 • ochrony praw pacjentów NFZ;
 • ochrony praw ubezpieczonych;
 • ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych;
 • ochrony danych osobowych;

Poniżej znajduje się lista instytucji udzielającej pomocy konsumentom wyspecjalizowanych w określonych obszarach problemowych

E-porady udzielane drogą elektroniczną (mailem) – ogół tematów

 • Konsumenckim Centrum E-porad pod adresem: 

e-mail:  porady@dlakonsumentow.pl

Informacje – https://prawo-konsumenckie.pl/konsumenckie-centrum-e-porad/

Porady i interwencje, gdy spór dotyczy transakcji z zagranicznym przedsiębiorcą z UE, Norwegii i Islandii

 • Europejskie Centrum Konsumenckie – Centrum Konferencyjne UOKiK, p.1.5.
  Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,

zgłoszenia konsumenckie

tel. 22 55 60 600 od poniedziałku do piątku: od 10:00 do 14:00

e-mail:  ECCNET-PL@ec.europa.eu

Informacje – https://konsument.gov.pl/

 

Spory w sprawach osobowych przewozów kolejowych w Polsce

 • Rzecznik Praw Pasażera Kolei – Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa,

zgłoszenia konsumenckie

tel. 22 460 40 80, 801 044 080 od poniedziałku do piątku: od 8:15 do 16:15

e-mail:  pasazer@utk.gov.pl

Informacje – https://www.utk.gov.pl/pl/rzecznik/rzecznik-praw-pasazera

http://pasazer.info.pl

 

Spory w sprawach osobowych przewozów lotniczych

 • Rzecznik Praw Pasażerów Lotniczych ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa,

zgłoszenia konsumenckie

tel. 222 692 600 od poniedziałku do piątku: od 9:00 do 13:00

e-mail:  pasazerlotniczy@ulc.gov.pl

Informacje – https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/

 

Spory w sprawach usług ubezpieczeniowych i finansowych

 • Rzecznik Finansowy – Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

zgłoszenia konsumenckie

tel. 22 333 73 28 – w godzinach 9.00-16.00, dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, assistance), na życie, NNW, domów i mieszkań, turystyczne, kredytów, małych i średnich przedsiębiorstw, rolnych etc.

Tel. 22 333 73 25 – w godzinach 9.00-16.00 dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym.

Tel. 508 810 370 – w godzinach 12.00-16.00 dyżur telefoniczny ekspertów dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych

e-mail: porady@rf.gov.pl 

Informacje – https://rf.gov.pl/

Konsumenckie porady prawne można uzyskać korzystając z infolinii konsumenckiej: 801 440 220 lub 22 290 89 16, infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 18:00 (opłata wg taryfy operatora).

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego. Zapisy pod numerem telefonu: 882 184 152, a także bezpośrednio pod numerami telefonów dostępnymi w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej – informacje na stronie internetowej https://powiat.rzeszowski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

W czasie nieobecności rzecznika konsumenci mogą skorzystać z porad prawnych udzielanych przez stowarzyszenie Federacja Konsumentów. Oddział Federacji Konsumentów w Rzeszowie ul. Jagiellońska 4 – tel. 17 852 28 27, 536 549 694 oraz 886 845 549

E:mail: rzeszow@federacja-konsumentow.org.pl (uwaga: niektóre porady mogą być płatne)