Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej

 

Powiat Rzeszowski od wrzbudżet państwa logoeśnia 2022 r. bierze udział w realizacji projektu pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” polegającego na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF, na podstawie porozumienia zawartego z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Instytucją Koordynującą i realizującą projekt jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie.

Czas trwania projektu: 01.09.2022 r. – 31.08.2023 r.

Wartość projektu: 224 674,65 zł

Celem projektu jest przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym. W wyniku realizacji zadania powstaną konkretne narzędzia do wdrażania ww. celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie.

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej
Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej