Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych i siłowni plenerowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie oraz budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska piłkarskiego, bieżni prostej trzytorowej do biegów na 100 m, rzutni do pchnięcia kulą i siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie.

listwa logotypów

W dniu 19 września 2019 roku dokonano odbioru końcowego II etapu zadania pod nazwą:

Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych i siłowni plenerowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie oraz budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska piłkarskiego, bieżni prostej trzytorowej do biegów na 100 m, rzutni do pchnięcia kulą i siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie.

Inwestor: Powiat Rzeszowski Wartość zadania: 2 059 988,28 PLN Okres realizacji: 2017 – 2019 rok

Inwestycja dofinansowana została przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Kwota dofinansowania ze środków FRKF – 1 029 994,00 PLN. 

W ramach inwestycji zrealizowano dwa zadania:

Zadanie I: Przebudowa boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie – wartość: 606 726,38 zł

Zadanie II: Budowa boisk sportowych dla Zespołu Szkól Zawodowych w Dynowie – wartość: 1 453 261,90

W ramach przebudowy boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie wykonano boisko do gry w piłkę ręczną (wymiary 44 x 24 m, powierzchnia ok. 1056 m2) wraz z bramkami do piłki ręcznej i 4 koszami treningowymi do koszykówki oraz boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę siatkową i tenisa ziemnego wraz z słupkami i siatkami (wymiary 32 x 13 m, powierzchnia ok. 424 m2). Nawierzchnię boisk wykonano jako poliuretanowo – gumową, a wokół boisk wykonano ogrodzenia o wys. 4 i 6 m. Ponadto w ramach tzw. zielonej siłowni zamontowano na nawierzchni trawiastej 12 urządzeń do ćwiczeń, przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych i wzmacniania poszczególnych partii mięśni. W ramach realizacji zadania wykonano również utwardzenie terenu wokół boisk, ciągi piesze do komunikacji pomiędzy boiskami, stojaki na rowery, odwodnienie liniowe boisk z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.

W wyniku realizacji zadania dotyczącego budowy boisk sportowych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie powstało: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo – gumowej o wymiarach 42 x 22 m (powierzchnia 924 m2) z bramkami do gry w piłkę ręczną, z czterema jednosłupowymi koszami do gry w koszykówkę i słupkami do gry w piłkę siatkową oraz boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 50 x 25 m (powierzchnia 1250 m2), z nawierzchnią ze sztucznej trawy wykonanej z włókna polimerowego o wys. 6 cm wzmocnionego rdzeniem, zasypanej granulatem gumowym. W ramach zadania powstała również bieżnia z trzema torami i miejscem startowym. Jeden z torów bieżni z deską do wybicia i piaskownicą przeznaczony jest do skoku w dal. Uczniowie będą mogli korzystać również z wybudowanego koła do pchnięcia kulą oraz z siłowni zewnętrznej na podłożu trawiastym liczącej 12 atestowanych urządzeń ćwiczących różne partie mięśni. Pod powierzchnią boiska do piłki nożnej wykonany został drenaż, a przy boisku wielofunkcyjnym odwodnienie liniowe. Elementy odwodnienia terenu włączone zostały do istniejącej kanalizacji deszczowej. Obydwa boiska są oświetlone co umożliwi wydłużenie czasu korzystania z nich zwłaszcza na wiosnę i w jesieni. W ramach zadania wykonano również piłkochwyty, ogrodzenie boisk oraz utwardzenie terenu i ciągi piesze.

W wyniku realizacji inwestycji powstała nowoczesna infrastruktura sportowa, dostępna dla osób niepełnosprawnych i bezpieczna dla wszystkich użytkowników.