Utworzenie Domu dla Matek z Dziećmi w Górnie

flaga godlo polski

 

Utworzenie Domu dla Matek z Dziećmi w Górnie

Inwestor: Powiat Rzeszowski

Całkowita wartość zadania: 1.580.892,85 zł.

Budżet państwa – dotacja celowa: 1 264 117,00 zł

Termin zakończenia zadania: 13.12.2021r.

Wykonawca robót: Zakład Remontowo Budowlany Janusz Golema, ul. Siemieńskiego 14,

35-234 Rzeszów

Przedmiotem inwestycji był remont istniejącego pawilonu wchodzącego w skład kompleksu budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w Górnie, który został zaadaptowany na potrzeby matek z dziećmi i kobiet w ciąży.

W budynku zlokalizowane zostały 4 mieszkania dla podopiecznych, świetlica i pokój zabaw dla dzieci, pomieszczenia dla administracji budynku oraz pomieszczenia techniczne, w tym kotłownia. Budynek przystosowano do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Zakres prac obejmował roboty budowlane polegające m.in.: na gruntownym remoncie pomieszczeń zlokalizowanych w budynku, dostosowaniu do przepisów przeciwpożarowych, wymianie instalacji wodno – kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej oraz wykonaniu wentylacji mechanicznej.

Powstały także chodniki i oświetlenie terenu.

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego pozyskał na powyższe zadanie dotację z rezerwy celowej
z budżetu państwa w wysokości 1 264 117,00 zł.