Elementor #31661

flaga godlo polski
Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, tj. na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia. Umowa Nr S-III.3111.130/2021 z dnia 6 października 2021 r., o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania z obszaru pomocy społecznej.  Wartość całkowita zadania: 179 652,66 zł Kwota dofinansowania, dotacja celowa z budżetu państwa: 143 650 zł Wkład własny: 36 002,66 zł Termin realizacji: 06.10.2021 r. – 31.12.2021 r. Jednostki Realizujące:
  1. Domu Pomocy Społecznej w Górnie Rzeszowska 7, 36-051 Górnodla osób przewlekle psychicznie chorych,
Wartość zadania: 89 402,66 zł, kwota dofinansowania 71 450,00 zł.
  1. Domu Pomocy Społecznej w Dynowie im. św. Brata Alberta, ul. Ks. Józefa Ożoga 12a, 36-065 Dynów- dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych
Wartość zadania: 30 532,50 zł, kwota dofinansowania 24 426,00 zł.
  1. Domu Pomocy Społecznej w Kąkolówce im. Św. Jana z Dukli w Kąkolówce Kąkolówka 468, 36-030 Błażowa- dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie
Wartość zadania: 23 956,25 zł, kwota dofinansowania 19 165,00 zł.
  1. Domu Pomocy Społecznej Chmielniku im Św. Ojca Pio w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 4 – dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie
Wartość zadania: 35 761,25 zł, kwota dofinansowania 28 609,00 zł. Opis zadania:  Środki dotacji zostały przeznaczone na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.