Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Chmielnik

flaga i godło polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie pn.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół
na terenie gminy Chmielnik

zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach

RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI
i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka
na lata 2022 – 2024

Całkowita wartość: 91 192,20 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa 85 219,99PLN

Termin realizacji: 2022 rok

 Zakres zadania obejmuje:

1. wykonanie 4 przejść dla pieszych dwukolorowych tzn. białe pasy na czerwonym tle wykonane z masy chemoutwardzalnej do oznakowani grubowarstwowych;

2. wykonanie linii wibracyjnych przed przejściem dla pieszych;

3. dostarczenie i montaż 8 szt. znaków drogowych aktywnych D-6 z panelem fotowoltaicznym, z wbudowanym czujnikiem obecności pieszego;

4. dostarczenie i montaż 8 szt. znaków drogowych T-27;

5. dostarczenie i montaż 6 szt. znaków A-17 „Kierowco zwolnij”.