Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1398R i Nr 1400R w miejscowości Chmielnik

flaga i godło polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie pn.

Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1398R i Nr 1400R w miejscowości Chmielnik

zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość: 295 877,42 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa 200 000,00 PLN

Termin realizacji: 2022 rok

 Zakres zadania obejmuje:

  1. budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1398R i 1400R;
  2. budowę oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych;
  3. wykonanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni w obrębie przejścia dla pieszych;
  4. wykonanie ramp krawężnikowych, jako elementu wyposażenia przejścia dla pieszych
  5. przebudowę istniejących chodników w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych;
  6. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.