Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1400R i Nr 1401R w miejscowości Chmielnik

flaga i godło polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie pn.

Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1400R i Nr 1401R w miejscowości Chmielnik

zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Całkowita wartość: 256 034,96 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa 200 000,00 PLN

Termin realizacji: 2022 rok

 Zakres zadania obejmuje:

  1. budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Nr: 1400R i 1401R;
  2. budowę oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych;
  3. wykonanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni w obrębie przejścia dla pieszych;
  4. wykonanie ramp krawężnikowych, jako elementu wyposażenia przejścia dla pieszych
  5. wykonanie grubowarstwowego oznakowania przejścia dla pieszych – białe pasy na czerwonym tle;
  6. montaż ogrodzeń segmentowych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych;
  7. przebudowę istniejących chodników w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych;
  8. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.