Przebudowa drogi powiatowej Nr 1217R (182) Hucisko-Nienadówka-Trzeboś Górna oraz drogi powiatowej Nr 1370R (114) Nienadówka-Trzebuska

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011

 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1217R (182) Hucisko-Nienadówka-Trzeboś Górna w km od 4+670 do 10+580 oraz drogi powiatowej Nr 1370R (114) Nienadówka-Trzebuska w km od 0+000 do 3+340 wraz z budową chodnika

 

Inwestor: POWIAT RZESZOWSKI

Całkowita wartość zadania: 6 824 594,09 zł

W tym środki zewnętrzne z Budżetu Państwa – NPPDL: 3 000 000 zł

Termin realizacji zadania: 25.06.2011 r. – 15.11.2011 r.