Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430R (505) Łubno – Kazimierówka – Dynów – ul. Ks. Ożoga

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430R (505) Łubno – Kazimierówka – Dynów – ul. Ks. Ożoga w km od 0+000 do 5+145

Inwestor: POWIAT RZESZOWSKI

Całkowita wartość zadania: 4 546 732,90 zł

W tym środki zewnętrzne z UE – RPO: 2 799 999,99 zł

Termin realizacji zadania: 22.06.2011 r. – 31.10.2011 r.