Przebudowa drogi powiatowej Nr 1395R (578) Malawa – Kraczkowa

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011

Nazwa zadania:    Przebudowa drogi powiatowej Nr 1395R (578) Malawa – Kraczkowa w km od 0+000 do 2+238 wraz z budową chodnika

Inwestor: POWIAT RZESZOWSKI

Całkowita wartość zadania: 1 723 935,95 zł

W tym środki zewnętrzne z Budżetu Państwa – NPPDL: 861 900,00 zł

Termin realizacji zadania: 2009