Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380R (557) Rogoźnica – Lipie – do drogi Nr 9

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011

 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380R (557) Rogoźnica – Lipie – do drogi Nr 9 w km od 2+344 do 5+844 wraz z budową chodnika

Inwestor: POWIAT RZESZOWSKI

Całkowita wartość zadania: 2 333 859,54 zł

W tym środki zewnętrzne z Budżetu Państwa – NPPDL: 1 166 400,00 zł

Termin realizacji zadania: 2009