Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409R (536) Zwięczyca – Niechobrz – Czudec

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011

 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409R (536) Zwięczyca – Niechobrz – Czudec w km od 4+730 do 12+730 wraz z budową chodnika

 

Inwestor: POWIAT RZESZOWSKI

Całkowita wartość zadania: 6 061 035,31 zł

W tym środki zewnętrzne z Budżetu Państwa – NPPDL: 3 000 000 zł

Termin realizacji zadania: 22.06.2011 r. – 15.11.2011 r.