Przebudowa pawilonu SPZZOZ w Górnie

flaga godlo polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Przebudowa pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie z wyposażeniem oraz budowa budynku urządzeń technicznych dla gazów medycznych

Inwestor: Powiat Rzeszowski

Całkowita wartość zadania: 10 276 279,00 zł

Budżet państwa – dotacja celowa:  8 221 022,00 zł

Termin rzeczowej realizacji zadania: 10.2019r. – 09.2020r.

Wykonawca robót:  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o., Nisko, Konsorcjum firm: Zakład Remontowo Budowlany Roman Olszowy, Kosowy oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „Styl-Projekt” Marek Michalik, Trzebownisko

W ramach inwestycji wykonana została kompleksowa przebudowa pawilonu nr 3, który nie spełniał wymagań ogólnobudowlanych i standardów obowiązujących obecnie. Budynek po przebudowie ma powierzchnię 1006.44 m i został w pełni dostosowany do obowiązujących przepisów prawa. Zakres robót w pawilonie nr 3 obejmował roboty budowlane na parterze, piętrze i poddaszu, roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe, murowe i częściowo wykończeniowe. Ponadto konieczna była przebudowa instalacji sanitarnych, w tym: kotłowni, instalacji c.o., wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji, przyłącza wodociągowego, instalacji elektrycznych oraz gazów medycznych.

Ze względu na specjalistyczne świadczenia medyczne  jakich udziela Sanatorium wybudowany został budynek gazów medycznych o powierzchni 90,12 m2 i kubaturze 533,00 m3, w którym umieszczony został nowy agregat prądotwórczy z funkcją autostartu.

Odział Gruźliczy i Chorób Płuc doposażony został w nowoczesny sprzęt, w tym m.in.: bronchofiberoskop, myjkę endoskopową, kardiomonitor, defibrylator AED, defibrylator
2-fazowy, aparat EKG, aparat RKZ, spirometr do bodyplezmografii, łóżka medyczne i szpitalne, aparat USG przenośny, respirator, polisomnograf oraz kapnograf przezskórny.

Wykonane w ramach inwestycji działania pozwolą na podniesienie standardów świadczonych usług medycznych, przyśpieszą proces diagnozowania i leczenia pacjentów oraz poprawią warunki pracy personelu.

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego pozyskał na powyższe zadanie dotację z rezerwy celowej
z budżetu państwa w wysokości 8 221 022,00 zł.