Remont mostu na rzece Strug Chmielnik – Jarząbki – Borówki

flaga godlo polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie pn. Remont mostu na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej nr 1401R Chmielnik – Jarząbki – Borówki w km 0 + 120 w miejscowości Chmielnik

zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach  usuwania skutków klęsk żywiołowych 

 

Całkowity wartość zadania: 1 170 156,07 PLN

Termin realizacji: 2020 rok

 

Obiekt mostowy w ciągu drogi powiatowej nr 1401R Chmielnik – Jarząbki– Borówki
w m. Chmielnik uległ uszkodzeniu w wyniku intensywnych opadów deszczu, które wystąpiły w miesiącu czerwcu 2020 roku na terenie województwa podkarpackiego.

 

Głównym celem wykonanych prac było przywrócenie ruchu drogowego na zamkniętym obiekcie mostowym.

Obiekt mostowy w m. Chmielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1401R Chmielnik – Jarząbki
– Borówki jest bardzo ważny dla mieszkańców Gminy Chmielnik. Przedmiotowy most stanowi jedyny dojazd do szkoły podstawowej Nr 3 im. Św. MM Kolbego w Chmielniku. Ponadto droga powiatowa Nr 1401R ma znaczenie “ponadlokalne” stanowi połączenie pomiędzy  Gminą Tyczyn  i Gminą  Chmielnik.

W ramach zadania zostały wykonane :

– roboty budowlane na istniejącym obiekcie budowlanym,

– renowacja drogi w zakresie dojazdów do mostu, polegająca na odtworzeniu konstrukcji nawierzchni oraz renowacją nawierzchni na dowiązaniu mostu do istniejącej drogi,

Parametry mostu

  • Długość mostu:                          15,86 m
  • Szerokość mostu:                       9,70 m
  • Światło poziome:                       14,07 m

Szerokości użytkowe mostu:

  • Szerokość jezdni:                                6,00 m
  • Szerokość chodnika dla pieszych:    2,20 m (chodnik lewostronny)
  • Szerokość opaski bezpieczeństwa:  0,50 m (opaska prawostronna)
  • Szerokość całkowita mostu:              9,70 m