Remont mostu na rzece Strug

flaga godlo polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie pn. Remont mostu na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej Nr 1417R od drogi Nr 1416R – Borek Stary w km 2+900,00 w miejscowości Borek Stary

zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

 

Całkowita wartość zadania: 1 973 470,12 PLN

Termin realizacji: 2020 rok

 

Obiekt mostowy w ciągu drogi powiatowej Nr 1417R od drogi Nr 1416R – Borek Stary w km 2+900,00 w miejscowości Borek Stary uległ uszkodzeniu w wyniku intensywnych opadów deszczu. Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego powyższy obiekt mostowy w 2020 r. został zamknięty dla ruchu.

 

Celem projektu jest przywrócenie ciągłości ruchu na drodze 1417R.

 

W ramach zadania została wykonana:

– wymiana funkcjonującego obecnie mostu tymczasowego (opartego na pozostałości mostu pierwotnego) na most stały o normatywnych parametrach.

 

Parametry mostu:

  • Długość mostu:          27,00 m
  • Szerokość mostu:      10,15 m
  • Szerokość użytkowa: 8,95 m
  • Światło poziome:       25,40 m

Szerokości użytkowe mostu:

  • Szerokość jezdni:                                6,00 m
  • Szerokość chodnika dla pieszych:   2,20 m (chodnik lewostronny)
  • Szerokość opaski bezpieczeństwa: 0,75 m (opaska prawostronna)
  • Szerokość całkowita mostu:            10,15 m