Rozbudowa i modernizacja instalacji tlenowej w SPZZOZ w Górnie

flaga godlo polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja przyszpitalnej instalacji tlenowej w SPZZOZ Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie” (umowa dotacji Nr 5/Tlen/2020 z 1 grudnia 2020 roku).

zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

 

Całkowita wartość zadania:  800 000,00 PLN

Termin realizacji: 2020 rok

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia szpitala w tlen wobec zwiększonego zapotrzebowania. Koncentratory tlenu wytwarzające tlen medyczny są niezależne od zbiorników z tlenem, butli tlenowych. W dobie epidemii nieustannie występują baraki w ciągłości dostaw tlenu medycznego, co stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia świadczeniobiorców. Szpital posiada bazę 69 łóżek każde łóżko wyposażone jest w  punkt podpięcia pod gazy medyczne. Dzięki  inwestycji szpital będzie mógł udzielać świadczeń medycznych produkując własny tlen dla pacjentów wymagających podłączenia tlenu medycznego w tym chorych na COVID-19 niezależnie od dostaw.

W chwili obecnej zwiększona ilość pacjentów wymagających tlenoterapii i wentylacji mechanicznej powoduje znacznie większe jego zużycie. Tlenoterapia jest niezbędna w leczeniu ciężkich przypadków Covid 19.

W ramach zadania zostaną zaadaptowane pomieszczenia pod generator oraz  zamontowany generator wraz z koncentratorem tlenu do istniejącej instalacji tlenowej.