Komisje Rady Powiatu

Komisje Rady Powiatu

Komisja Rewizyjna:

Wolska Anna – Przewodniczący Komisji,
Józef Rałowski – Zastępca Przewodniczącego,
Puc Kazimierz – Zastępca Przewodniczącego,
Kowal Małgorzata – Sekretarz Komisji,
Dudek Wiesław,
Miłek Sławomir,
Pado Stanisław,
Sycz Zbigniew.

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego:

Ossoliński Antoni – Przewodniczący Komisji,
Perlak Lucyna – Wiceprzewodnicząca Komisji,
Obara Łukasz – Sekretarz Komisji,
Białorucki Rafał,
Czachor – Kustra Bogusława,
Faraś Jurek,
Jodłowski Józef,
Kowal Małgorzata,
Kula Stanisław,
Puc Kazimierz,
Sitarz Marek,
Sokołowska Lucyna

Komisja Spraw Gospodarczych i Transportu:

Faraś Jurek – Przewodniczący Komisji,
Śmiałek Andrzej – Wiceprzewodniczący Komisji,
Miłek Sławomir – Sekretarz Komisji,
Bednarz Jerzy,
Chmiel Tadeusz,
Czachor – Kustra Bogusława,
Guzek Sławomir,
Jodłowski Józef,
Najda Stanisław,
Ossoliński Antoni,
Pachorek Tadeusz,
Pado Stanisław,
Rałowski Józef,
Sokołowska Lucyna,
Sycz Zbigniew,
Wojton Tomasz,
Wolska Anna.

Komisja Budżetowo-Finansowa:

Gaweł Renata – Przewodnicząca Komisji,
Najda Stanisław – Wiceprzewodniczący Komisji,
Hadam Ewa,
Sieńko Jan,
Sitarz Marek,
Sycz Zbigniew,
Wojton Tomasz.

Komisja ds. Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego:

Kula Stanisław – Przewodniczący Komisji,
Białorucki Rafał – Wiceprzewodniczący Komisji,
Bednarz Jerzy,
Chmiel Tadeusz,
Gaweł Renata,
Pachorek Tadeusz,
Perlak Lucyna.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Stochmal Aleksander – Przewodniczący Komisji,
Hadam Ewa – Wiceprzewodnicząca Komisji,
Dudek Wiesław – Sekretarz Komisji,
Czachor – Kustra Bogusława,
Puc Kazimierz.