Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności

główka

Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności

Nazwa wnioskodawcy: Powiat Rzeszowski

Partner branżowy:        Verus Związek Hodowców Zwierząt i Producentów Sektora Rolno-Spożywczego Stowarzyszenie

Partnerzy dodatkowi:    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

                                    Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o.

Tytuł przedsięwzięcia: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU) realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

 

Nr Umowy: KPO/22/BCU/W/0082

Wartość całkowita projektu: 11 957 880,09 PLN

Wartość dofinansowania: 9 999 922,78 PLN

Wkład własny Powiatu Rzeszowskiego: 1 957 957,31 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2023 r. – 30.06.2026 r.

 

Głównym celem projektu jest wparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży rolno-hodowlanej poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny technika weterynaryjna i przeszkolenie 200 uczestników, w tym 60 osób młodych, 120 osób dorosłych i 20 nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1. Rozbudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
w celu utworzenia BCU w dziedzinie technika weterynaryjna, w tym: roboty budowlane i wykończeniowe, roboty budowlane: dźwig osobowy, roboty sanitarne wraz z przyłączami: instalacje kanalizacyjne wodociągowe i gazowe, roboty sanitarne wraz z przyłączami: instalacje zaopatrzenia w ciepło, roboty sanitarne wraz
z przyłączami: instalacje, wentylacyjne, roboty sanitarne wraz z przyłączami: przyłącz wodociągowy, roboty sanitarne wraz z przyłączami: przyłącz kanalizacji sanitarnej, roboty sanitarne wraz z przyłączami: przyłącz kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne i teletechniczne: roboty elektryczne, roboty elektryczne i teletechniczne: roboty teletechniczne. Zaplanowano również zagospodarowanie terenu otaczającego BCU, w tym m.in.: podłączenie do istniejącej infrastruktury – drogi dojazdowe, wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

      

2. Wyposażenie budynku, w tym specjalistycznych pracowni:

  • pracownia analityki szczegółowej;
  • pracownia analityki ogólnej;
  • sala zabiegowa czysta;

  • sala zabiegowa brudna;

  • pracownia rozrodu i inseminacji zwierząt;

  • pracownia RTG/ USG;

  • pracownia zoofizjoterapii;

  • pracownia produkcji zwierzęcej.                                                                                                                                                                                                          

3. Realizację działań w obszarze:              

– edukacyjno-szkoleniowym – planuje się realizację szkoleń zawodowych dla uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych w obszarze dziedziny techniki weterynaryjnej z zakresu dobrostanu zwierząt w produkcji zwierzęcej,

– integrująco-wspierającym, wnioskodawca planuje wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczelni w nawiązywaniu współpracy
z pracodawcami prowadzącymi działalność w dziedzinie: technika weterynaryjna. BCU będzie skupiało w swoich strukturach specjalistów z danej dziedziny          z terenu całego kraju – zarówno pracodawców, jak i pracowników uczelni wyższych, członków Partnera branżowego, przez co będzie ogólnopolskim prekursorem
w dziedzinie,

– innowacyjno-rozwojowym, m.in. zwiększenie transferu wiedzy i nowych technologii do edukacji, a także upowszechnienia innowacji oraz wyników badań
i analiz przez BCU w ramach dziedziny jego funkcjonowania. Wnioskodawca zakłada cykliczną organizację konferencji/prelekcji naukowych, z udziałem sektora branżowego,

– doradczo-promocyjnym, m. in. promowanie platformy kształcenia zawodowego INFOZAWODOWE – to wirtualne miejsce skupiające osoby z danej dziedziny, co należy wykorzystać w celu dzielenia się wiedzą i częściowo też promowania BCU oraz działań i możliwości placówki w środowisku. Platforma wykorzystywana będzie przy wspieraniu szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, a także uczelni w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami prowadzącymi działalność w dziedzinie, w której utworzone oraz prowadzone będzie BCU.

 

Ze szczegółowymi informacjami na temat działań prowadzonych w ramach projektu można się zapoznać na stronach internetowych poniżej:

 

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie / Aktualności

https://powiat.rzeszowski.pl/blog/2023/10/12/bcu-dotacja/

Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie/ Aktualności

https://www.zstw.pl/node/2558

Gmina Świlcza / Aktualności i ogłoszenia

https://www.swilcza.com.pl/index.php/pl/aktualnosci-gminne2/1936-branzowe-centrum-umiejetnosci-powstanie-w-zespole-szkol-techniczno-weterynaryjnych-w-trzcianie

Gospodarka Podkarpacka portal

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/58755/powiat-rzeszowski-szuka-wykonawcy-branzowego-centrum-umiejetnosci

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/59217/branzowe-centrum-umiejetnosci-w-trzcianie-stworzy-aj-profibud-narog

CARPATIA BIZNES portal

https://www.carpatiabiznes.pl/branzowe-centra-umiejetnosci-bcu-na-podkarpaciu-bedzie-ich-wiecej/

Nowiny 24

https://nowiny24.pl/w-krosnie-przemyslu-nisku-jaroslawiu-i-trzcianie-powstana-branzowe-centra-umiejetnosci-zdjecia-wideo/ar/c1-17972969

Podkarpacki Urząd Wojewódzki / Aktualności

https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/w-regionie-powstana-branzowe-centra-umiejetnosci