Wirtualna strzelnica przy Zespole Szkół w Tyczynie

Wirtualna strzelnica przy Zespole Szkół w Tyczynie

Przy Zespole Szkół w Tyczynie strzelnica wirtualna. Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego Dotacji celowej finansowanej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Programu Strzelnica w Powiecie 2023.

Strzelnica wirtualna jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym umożliwiającym prowadzenie szkoleń przede wszystkim dla młodzieży, ale też członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność proobronną oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych w zakresie.

W ramach zadania przeprowadzono prace konserwacyjne pomieszczenia dla potrzeb funkcjonowania wirtualnej strzelnicy wraz z nadzorem inwestorskim oraz zakupiono:

– szafę metalową 1 szt.

– maty strzeleckie 4 szt.

– multimedialny system szkolno- treningowy Pojedynek.

Całkowita wartość zadania: 199 741,25 zł

Wartość dotacji ze środków MON: 147 808,53 zł

Wkład własny Powiatu Rzeszowskiego: 351 932,72 zł