Wirtualna strzelnica w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie

Wirtualna strzelnica w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie

W Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie powstała strzelnica wirtualna. Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego Dotacji celowej finansowanej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Programu Strzelnica w Powiecie 2023.

Strzelnica wirtualna jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym umożliwiającym prowadzenie szkoleń przede wszystkim dla młodzieży, ale też członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność proobronną oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych w zakresie.

W ramach zadania zakupiono:

– szafę metalową 1 szt.

– maty strzeleckie 4 szt.

– multimedialny system szkolno- treningowy Pojedynek.

Całkowita wartość zadania: 122 837,09

Wartość dotacji ze środków MON: 90 899,45 zł

Wkład własny Powiatu Rzeszowskiego: 31 937,64 zł