Wymiana okien Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Rzeszowie

Wymiana okien na pierwszym piętrze budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Rzeszowie przy ul. Batorego 9

W ramach zadania wymieniono 46 sztuk starych okien drewnianych skrzynkowych na okna z PCV pięciokomorowe.

Wartość zadania wynosiła 53 648,64 zł brutto.
Okres realizacji zadania: 30.11.2012 do 24.12.2012 roku.