Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego

W Kamionce k. Ropczyc odbyły się obrady Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego pod przewodnictwem Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Poseł na Sejm RP Krystyna Skowrońska, Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Dankowska, Wicekurator Oświaty…

Oddaj odpady, wylosuj nagrody

Do 15 czerwca mieszkańcy miejscowości uczestniczących w Celowym Związku Gmin „Eko-Logiczni” (Błażowa, Hyżne, Lubenia, gmina Dynów, miasto Dynów) mogą wziąć udział w konkursie ekologicznym związanym ze zbiórką odpadów i wygrać atrakcyjne nagrody. Zbiórkę odpadów takich jak niepotrzebny sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte opony samochodowe, odpady wielkogabarytowe itp. prowadzi Punkt Selektywnej…

W powiecie rzeszowskim powstało Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne

W dniu 24 maja w miejscowości Stobierna, Gmina Trzebownisko w Powiecie Rzeszowskim uroczyście otwarto Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne. Placówka jest przeznaczona dla 20 osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.   Otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego jest ważnym krokiem w rozwoju infrastruktury opieki i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu Centrum…

Ogłoszenie wyników pierwszego naboru do Programu budowy przyszkolnych hal OLIMPIA

W ramach pierwszego naboru do Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk podjął decyzję o dofinansowaniu budowy 360 hal kwotą ponad 730 mln zł. Dokładny budżet projektu jakim Ministerstwo Sportu i Turystyki wesprze budowę 360 przyszkolnych hal sportowych…

Ogłoszenie przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 Rzeszów – Przybyszówka II, oznaczonej jako: działka nr 5964/28 o pow. 0,6057 ha, obj. K/00237113/1. pismo