Studencka Grupa Wsparcia

Studencka Grupa Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie właśnie rozpoczyna swoją działalność. Spotkania grupy skierowane są do studentów. Celem grupy będzie m.in. wspieranie jej uczestników w problemach życia codziennego. Grupa wsparcia stanowi alternatywę dla poczucia osamotnienia, lęku, bezradności. Studencka grupa wsparcia ma…