Piknik Rodzinny w SPZZOZ w Górnie

Piknik Rodzinny w SPZZOZ w Górnie

 

a także  przedstawiciele samorządu województwa podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego oraz gmin. Pani Elżbieta Burzyńska Dyrektor SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie powitała uczestników i krótko zaprezentowała projekt w ramach którego zorganizowany został piknik. Kilka słów wprowadzenia wygłosił także Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, który podkreślił rolę placówek oraz osób zapewniających opiekę nad osobami starszymi i przewlekle chorymi w dynamicznie zmieniającej się strukturze demograficznej. Wśród grona licznie zaproszonych gości swoją obecnością i dobrym słowem skierowanym do organizatorów i uczestników pikniku uświetnił uroczystość Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Stanisław Ożóg, dla którego sprawy „Sanatorium” w Górnie zawsze były i są bliskie sercu.

Atmosferę pikniku ubogacał zespół biesiadny oraz animatorzy, a dla najmłodszych uczestników przewidziano wiele atrakcji na słodko i na wesoło. 

Piknik to jedna z form działań promocyjnych realizowanych w ramach projektu ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA PAWILONU NR 10 ZOL DLA OSÓB STARSZYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH W GÓRNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ. Niniejszy projekt kierowany jest do pacjentów przebywających w ośrodku oraz ich rodzin  i osób im bliskich dając możliwość integracji i wspólnej zabawy oraz zapomnienia o codziennych zmaganiach z chorobą.

Realizacja przedsięwzięcia stanowi wyjście naprzeciw problemom osób starszych, chorych na zespoły otępienne, w tym na chorobę Alzheimera, ale również ich opiekunów, m.in. poprzez działania edukacyjne z zakresu rozpoznawania zespołów otępiennych, opieki i rehabilitacji osób chorych i starszych. Projekt pozwoli na wydzielenie w ramach istniejącego ZOL w Górnie 70 miejsc dla osób chorych na zespoły otępienne, które obecnie przebywają w kilku budynkach, przygotowana zostanie w tym celu odpowiednia infrastruktura stwarzająca najbardziej dogodne warunki do opieki i leczenia osób starszych i niesamodzielnych. Z kolei podjęcie działań nie inwestycyjnych pozwoli na prowadzenie edukacji w zakresie opieki nad osobami z zespołami otępiennymi, kampanii podnoszącej świadomości wśród młodszej części społeczeństwa nt. problemów wieku podeszłego, jak również zwiększanie kwalifikacji kadry SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie.

SP ZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie dąży do wypracowania skutecznych i efektywnych metod oferowania wsparcia dla osób starszych i niesamodzielnych oraz osób z ich otoczenia, stąd pomysł zaangażowania na rzecz projektu organizacji pozarządowych (np. Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki) czy przedstawicieli sfery naukowej (Uniwersytet Rzeszowski).

Termin realizacji projektu: Ministerstwo Zdrowia jako operator programu podjął decyzje

o dofinansowaniu w dniu 31 lipca 2014r., umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 24 października 2014r, koniec projektu przewidywany jest na kwiecień 2016r.

Cała wartość projektu wynosi: 12 240 572, 18 zł,

Wartość dofinansowania projektu: 9 792 457, 74 zł.